INNKALLELSE TIL ÅRSMØTE VIGRESTAD IDRETTSKLUBB

Postet av Vigrestad Idrettsklubb den 14. Mar 2019


   ÅRSMØTE


2018


VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 

TORSDAG 21. MARS 

2019. Kl. 19.00. 


Saker må være styret i hende innen 7. Mars. 

For Årsmøtedokumenter trykk på linkene under:



Årsmelding trykk på linken----> Årsmelding.pdf

Regnskap / budsjett / beretning, trykk på linken ----> Regnskap budsjett beretninger.pdf

Organisasjonsplan, trykk på linken ---->  Organisasjonsplan .pdf

Sportsplan fotball, trykk på linken ---->  SPORTSPLAN FOTBALLEN.pdf

Sportsplan håndball, trykk på linken ----> SPORTSPLAN HÅNDBALLEN.pdf

Sportsplan barneidrett, trykk på linken ----> Sportsplan barneidretten.pdf



VELKOMMEN!



Hovedstyret Vigrestad IK





Informasjonssamling for idrettslagene på Jæren

Postet av Vigrestad Idrettsklubb den 17. Sep 2018

For påmelding trykk på linken: Info & påmelding



BLI MED OSS I VIK PÅ ÅRETS VIKTIGSTE TRIMTUR!?

Postet av Vigrestad Idrettsklubb den 23. Feb 2018

                      



Vigrestad IK vil gjerne være med å bidra under aksjonen KRAFTTAK MOT KREFT onsdag 7 Mars, sammen med Hå Kommune.. 



Vi trenger derfor mange stødige bøssebærere og noen til å være med å koordinere dette arbeidet. 

Kan du være med eller vet om noen som har lyst så ta kontakt med leder i VIK, Dag Tellef Risdal på 90727603 / eller mail Dag Tellef Risdal ( innen fredag 2.mars ) 





Personalia og dugnadsregistrering

Postet av Vigrestad Idrettsklubb den 7. Feb 2018

ALLE SOM HAR BARN PÅ KLUBBEN ELLER SELV ER AKTIV, MÅ GÅ 1 DUGNAD I ÅRET PER BARN. 

DUGNAD VIGRESTAD IK:
Me ber alle som er medlem av VIK om å registrere seg på denne dugnadslinken. Du får meir informasjon når du logger deg på. Det tar ca. 2 min.


VIK får då ein oversikt på kva kvar einskild forelder ønskje å hjelpe til med av dugnad utover haust, vinter og vår, slik at brukarane våre skal få eit best mogleg tilbod framover. Dette er det viktig at alle gjer.

Leder hovedstyret
Dag-Tellef Risdal :-)

#

VIK er helt avhengig av at alle tar sin del av dugnaden, slik at alle ungene skal kunne få et tilbud. 

Sett opp første, andre og tredje valg på det som passer best for deg/dere.

Svarfrist: 

De som ikke svarer, blir satt opp på et vaktlag/dugnad.

En stund før aktuell dugnad vil du få info om tidspunkt for dugnad, dersom du ikke kan møte på dugnaden er det ditt ansvar å få en vikar. Dere vil få påminning per SMS eller mail en uke før aktuell dugnad.

Viss barnet ditt er aktiv i flere enn en gruppe, kryss av  for hvilke grupper ditt barnet er med i.

Registrer og send ett skjema pr. medlem.





Årsmelding

Postet av Vigrestad Idrettsklubb den 13. Mar 2017

Husk Årsmøtet torsdag 16. mars 2017

kl. 19.00 i Konferanserommet


Full årmelding




Levert av IdrettenOnline