Politiattest


KRAV OM POLITIATTESTStyret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009


Hvert styre har ansvar for at alle trenere, oppmenn, styremedlemmer ol. som har et ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming leverer inn politiattest.


Den som trenger politiattest må få et skjema som bekrefter tilknytning til Vigrestad Idrettsklubb (Bekreftelse på formål). Dette skjemaet kan du få via gruppestyret eller direkte fra administrasjonen.


Når du har fått denne bekreftelsen og fylt ut personlige opplysninger, lagrer du skjemaet elektronisk. Deretter logger du deg inn her: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/ På denne siden laster du opp skjemaet som vedlegg.


Du vil få politiattesten tilsendt i posten. Lever/vis denne til Dag Tellef Risdal


Dag Tellef Risdal er ansvarlig for håndtering av politiattestene ved Vigrestad Idrettsklubb. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på eller om du vil ha hjelp.Mvh

Styret


Levert avIdrettenOnline