Politiattest

 

KRAV OM POLITIATTEST

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).

Hvorfor kreves det politiattest? 

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen? 

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Styre har ansvar for at alle trenere, oppmenn, styremedlemmer, instruktører søker om dette…..


Bekreftelse ta kontakt med Arne Leiren / administrasjonen

Søke kan du gjøre via lenken:

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/

 
Arne Leiren er ansvarlig for håndtering av politiattestene ved Vigrestad Idrettsklubb. Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på eller om du vil ha hjelp.

Lever/vis denne til Arne Leiren eller administrasjonen når det kommer svar i retur.

 

Informasjon fra NIF

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/Mvh

StyretFor å få tilsendt vedlegg til søknadskjema send inn via kontakt skjema under.