HOSPITERINGSSKJEMA

Hospitering på kamp/trening i Vigrestad IK

 Spillere som ønsker å hospitere på kamp eller trening med Vigrestad IK, må ha skriftlig godkjenning fra egen klubb. Dersom moderklubben ikke bekrefter hospitering så gjelder ikke forsikringen ved skade.

Skjema eller en kopi leveres til en i fotballstyret ved signatur, for arkivering! 

Hospiteringsskjema VIK.pdf