PERSONLIG TRENING

 

Trenger du motivasjon til å gjennomføre din treningsøkt med større iver og intensitet? Ønsker du bedre resultater av din trening? Vil du lære mer om trening? Usikker på om du trener effektivt og riktig? Da kan bruk av personlig trener være en god investering for deg.

Uansett forutsetninger og mål vil du, sammen med din personlige trener, kunne øke kvaliteten på den tiden du setter av til trening. Parallelt med at du lærer mer om egen trening og kosthold, vil de aller fleste oppleve at treningen blir mer interessant og motiverende.


Ønsker du å kjøpe PT-timer enten 1:1, duo eller små gruppe ta kontakt med våre personlige trenere:

Vi tilbyr også utendørs PT-timer. Våre PTer møter der kunden ønsker, hagen, skogen, stranden.

For info om våre PTer se egen fane under treningssenter.


Priser:

Personlig trening:

Trening tilrettelagt for deg, PT motivere og støtter deg. 

 


5 timer - kr. 3 400,- (680,- pr time)

10 timer – kr. 6 800,- (kr. 680,- pr time)

20 timer – kr. 12 800,- (kr. 640,- pr time)

30 timer – kr. 17 800,- (kr. 594,- pr time)

40 timer – kr. 21 800,- (kr. 545,- pr time)

Inkluderer kartlegging/screening. Timene varer à 55min.

Om ønskelig kan fakturabeløp deles opp.

 

Personlig trening Duo:

Tren sammen med en venn, venninne, samboer, mann/kone.  

10 timer – kr. 9 500,- (kr. 950 pr time (kr. 475 pr stk))

20 timer – kr. 18 000,- (kr. 900 pr time (kr. 400,- pr stk))

30 timer – kr. 25 500,- (kr 850,- pr time (kr 425,- pr stk))

40 timer – kr. 32 000,- (kr 800,- pr time (kr. 400,- pr stk))

Inkluderer kartlegging/screening. Timene varer à 55min.

Om ønskelig kan fakturabeløp deles opp.

 

PT semi (gruppe 4-6 peroner)

Tren sammen med et team, bli pushet av både PT og teamet.

10 timer kr 2 000,- pr stk (kr. 200,- pr time)

20 timer kr. 3 700,- pr stk (kr. 185,- pr time)

Inkluderer kartlegging/screening. Timene varer à 55min.


Egentreningsprogram: kr. 1700,- inkl kartlegging, program 2 økter, gjennomgang. 

oppdatering av egentreningsprogram: kr. 400,-