VISJON: IDRETT OG AKTIVITET FOR ALLE!VERDINORMER:

BEHANDLE HVERANDRE MED RESPEKT. OPPTRE KORREKT OG ANSVARLIG. TILBY ALLE LIKE MULIGHETER. FREMME SAMARBEID OG JOBBE FOR HVERANDRE. ALLE ER LIKEVERDIGE. TOTALKVALITET I ALT VI GJØR.