Hovedstyret

Arne Leiren

Nest leder og Kasserer
Tlf:476 24 075

aleiren@gmail.com

Linda Gystøl

Styremedlem
Tlf: 482 19 899

Kontaktperson til Vektløfting

lindagy86@gmail.com

Tove Berge

Styremedlem
Tlf: 936 47 595

Kontaktperson til allidrett

bergetove@outlook.com

Lars Gaute Bø

Styremedlem
Tlf: 990 90 045

Kontaktperson til fotball

lars.gaute.boe@larsgautesport.no

Lene Matningsdal

Varamedlem
Tlf: 984 71 788

Kontaktperson til Treningssenteret

lenemat@hotmail.com

Runar Arvesen

Varamedlem
Tlf: 930 33 537

Kontaktperson til håndball

runar.arvesen@risa.no