Faste treningstider:

Nybegynnere 
-Mandag 18.00-19.15
-Onsdag 18.00-19.15

Ungdommer
-Mandag 16.00-18.00
-Onsdag 16.00-18.00
-Fredag 16.00-18.00

Voksne
-Mandag 18.00-20.00
-Onsdag 18.00-20.00
-Fredag 18.00-20.00

Du, som er interessert i vektløfting, kom og prøv 
-Mandag 18.00-19.00
-Onsdag 18.00-19.00
Ser helst at en foresatt er med første gang.

Vektløfter lokal er åpent alle hverdag fra kl 17.00-20.00.

Trenere er:

Larisa Izumrudova  tlf 97598703  Mail: larisaizumrudova@mail.ru 

Tor Steinar Herikstad  tlf.:90072440  Mail: tor.steinar.herikstad@lyse.net