ALLE MED

Vigrestad IK har midler som skal sikre at medlemmer med anstrengt økonomi får mulighet til å være med på aktiviteter i regi av idrettslaget.

Medlemmene kan søke om støtte til for eksempel kontingent, egenandel på turnering eller utstyr til bruk på trening/kamp.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STØTTE UNDER ALLE MED.pdf

Søknaden vil selvfølgelig bli behandlet konfidensielt. Sendes til post@vigrestad-ik.no 

Få med i melding hva støtten gjelder, samt bakgrunn for søknaden.