Dugnadsregistrering VIK 2024


DUGNADSREGISTRERING FOR VIGRESTAD IK:


Vi ber alle som har aktive medlemskap av VIK om å registrere seg på denne linken. Du får meir informasjon når du logger deg på.

Dugnad registrering


VIK får då ein oversikt på hva hver foreldre/foresatt ønsker å hjelpe til med av dugnad utover haust, vinter og vår, slik at brukerne våre skal få et best mulig tilbud framover. Dette er det viktig at alle gjør.

VIK er helt avhengig av at alle tar sin del av dugnaden, slik at alle ungene skal kunne få et tilbud. 

Sett opp første, andre og tredje valg på det som passer best for deg/dere.

En stund før aktuell dugnad vil du få info på mail om tidspunkt for dugnad, dersom du ikke kan møte på dugnaden er det ditt ansvar å få en stedfortreder.

Registrer og send ett skjema pr. medlem.