Dugnadsregistrering VIK 2023


DUGNADSREGISTRERING FOR VIGRESTAD IK:

Alle som har aktive barn på idrettshuset eller som er aktiv selv, må bidra med en dugnad i året per aktiv medlem.
Vi ber alle som er medlem av VIK om å registrere seg på denne linken. Du får meir informasjon når du logger deg på.


Dugnad registrering over 18år (aktiv voksen / tillitsverv)


Dugnad registrering barn, under 18 år (forelder/foresatt reg.)


VIK får då ein oversikt på hva hver foreldre/foresatt ønsker å hjelpe til med av dugnad utover haust, vinter og vår, slik at brukerne våre skal få et best mulig tilbud framover. Dette er det viktig at alle gjør.

VIK er helt avhengig av at alle tar sin del av dugnaden, slik at alle ungene skal kunne få et tilbud. 

Sett opp første, andre og tredje valg på det som passer best for deg/dere.

Det er viktig at dere svarer, da dette også kan bli brukt for oppdatering av medlems informasjon i medlemssystem.

En stund før aktuell dugnad vil du få info på mail om tidspunkt for dugnad, dersom du ikke kan møte på dugnaden er det ditt ansvar å få en stedfortreder.

Registrer og send ett skjema pr. medlem.