Hovedstyret

Arne Leiren

Nest leder og Kasserer
Tlf:476 24 075

aleiren@gmail.com

Line Marie Røsstad Løge

Sekretær
Tlf: 971 63 722

Kontaktperson til vektløfter

line.marie@lyse.net

Tove Berge

Styremedlem
Tlf: 936 47 595

Kontaktperson til allidrett

bergetove@outlook.com

Lars Gaute Bø

Styremedlem
Tlf:990 90 045

Kontaktperson til fotball

lars.gaute.boe@larsgautesport.no

Jorunn B. Aarsland

Varamedlem
Tlf: 913 46 629

Kontaktperson til Klubben Treningssenter

jorunn.byrkjenes@lyse.net

Runar Arvesen

Varamedlem
Tlf: 930 33 537

Kontaktperson til håndball

runar.arvesen@risa.no